HEKLANJE

OBJAVLJENO IZVJEŠĆE O RADU INSTITUTA ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA ZA 2015. GODINU

Godišnje izvješće IRO-a donosi pregled glavnih postignuća i rezultata
Institut za razvoj obrazovanja (IRO) objavio je izvješće o radu za 2015. godinu koje donosi pregled rezultata rada IRO-a. IRO je u 2015. godini uspješno radio na unapređivanju politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na zagovaranju socijalne dimenzije i osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja, provedbi i daljnjem razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, unapređivanju politika financiranja visokog obrazovanja te povećanju akademske mobilnosti. U području obrazovnog savjetovanja, IRO je zadržao središnje mjesto u Hrvatskoj za informacije o mogućnostima stipendiranja i studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu, s više od 16.487 upita studenata i učenika godišnje, preko milijun web posjeta godišnje te 10.000 posjetitelja na 11. Sajmu stipendija i visokog obrazovanja u Zagrebu i Rijeci. Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na mrežnim stranicama IRO-a http://www.iro.hr/hr/o-nama/izvjesca-i-kljucni-dokumenti/.
IRO je u 2015. godini radio na provedbi ukupno 14 nacionalnih i međunarodnih projekata, od čega posebno izdvajamo provedbu četiri EU IPA projekta (Instrument pretpristupne pomoći) te tri projekta iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Također, IRO je u 2015. godini odaslao ukupno 32 priopćenja za javnost putem kojih je zagovarao politike visokog obrazovanja i sudjelovao na 36 javnih događanja.
Kao posebna postignuća u 2015. godini ističemo:
Uspješno završen projekt „E-Quality: Povezivanje socijalnog uključivanja i osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju“, čiji je glavni cilj bio razviti socijalno uključive procedure osiguravanja kvalitete na hrvatskim visokim učilištima. Projekt je nadmašio planirane rezultate te je u sklopu njega objavljena „Edicija E-Quality“, serija od 6 tematskih publikacija o unapređivanju kvalitete te jačanju pravednosti i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj.
Sudjelovanje u provedbi istraživanja EUROSTUDENT V o socijalnim i ekonomskim uvjetima studentskoga života u Hrvatskoj. Na temelju prikupljenih podataka od studenata preddiplomskog i diplomskog studija u Hrvatskoj, IRO je izradio izvještaj „Socijalni i ekonomski uvjeti studentskog života u Hrvatskoj – Nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT V za Hrvatsku“. Istraživanje je dio međunarodnoga projekta EUROSTUDENT, čiji je cilj usporediti podatke o kvaliteti studentskog života iz 28 zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja.
Sudjelovanje u provedbi tri projekata namijenjena daljnjem razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), reformskog instrumenta kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj. Cilj sva tri projekta je izraditi standarde kvalifikacija i standarde zanimanja i to u sektorima rudarstva, geologije, kemijske tehnologije, biotehnologije, upravljanja u visokom obrazovanju i prava te unaprijediti postojeće studijske programe u skladu s HKO.
IRO je i u 2015. godini nastavio s besplatnim savjetovanjem studenata i učenika o mogućnostima studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu te je organizirao obrazovne sajmove kako bi približio ove informacije javnosti (11. Sajam stipendija i visokog obrazovanja u Zagrebu i Rijeci te EducationUSA sajam visokog obrazovanja u Zagrebu). U 2015. godini 311 studenata i učenika sudjelovalo je na besplatnim grupnim savjetovanjima u IRO-u, 149 polaznika je pohađalo tečajeve za pripremu standardiziranih testova te je 241 osoba polagala standardizirane ispite TOEFL, GMAT i ACT u IRO-u.
IRO je nastavio s uređivanjem nacionalnog portala o stipendijama, www.stipendije.info, kao i portala o studiranju u Hrvatskoj (namijenjenog stranim studentima), www.studyincroatia.hr, čime i dalje doprinosi pristupu informacijama o mogućnostima stipendiranja i studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu.
Rad i postignuća IRO-a temeljena su na suradnji sa svim dionicima u visokom obrazovanju i na partnerstvu s pojedincima i institucijama iz Hrvatske i inozemstva. Ovim putem zahvaljujemo svim donatorima, partnerima i suradnicima na povjerenju i suradnji.