HEKLANJE

Heklanje Ivona M 2090

Nepodnošljiv teret

– Suprug se odmiče od mene – kaže draga djevojčica Anya, sjedeći na stolici pored mene. – Koliko ste godina