Helena Heklanje 1670

Helena Heklanje 1670

Svjetski dan urbanizma

Proslavu Dana urbanizma pokrenuo je još 1949. godine profesor Carlos Maria della Paolera sa sveučilišta