Milka Heklanje 47

Milka Heklanje 47

Crni novac

Lowell Bergman istražuje drugu stranu međunarodnog poslovanja. Posebnu pozornost daje multinacionalnim kompanijama koje imaju i