Natalija Kukicanje 472

Natalija Kukicanje 472

Napuštena

Vika ima gotovo četrdeset godina. Iza njega – tri neuspješna braka. Pa, koliko neuspješno –