HEKLANJE

Borba protiv krumpirove zlatice

Krumpirova zlatica proširena je na svim područjima gdje se uzgaja krumpir i najznačajniji je štetnik krumpira, a napada patliđan i nešto manje rajčicu. Odrasle zlatice imaju ovalno tijelo dužine oko 1 cm, a na pokrilju se nalazi 10 uzdužnih pruga. Jaja su narančasto žute boje, eliptičnoga oblika, veličine oko 1,5 mm. Ženke ih odlažu na donju stranu lista, i to u skupinama 10-30 jaja. Ličinke su nakon izlaska iz jaja narančasto crvene boje i veličine 1,5-2 mm, a odrasla ličinka naraste do 11-12 mm. Razvoj ličinke traje 14-22 dana, ovisno o temperaturi. Ličinke imaju četiri razvojna stadija. Kukuljica je u tlu, crvenkaste je boje, duga oko 1 cm.

Krumpirova zlatica prezimi u tlu na starom krumpirištu, na kojem se se krajem travnja i u svibnju uočavaju odrasle zlatice. Iz tla izlaze kada je tlo na 10 cm dubine zagrijano oko 14-150C ili kad temeratura zraka prijeđe 15°C . Najjači let odraslih zlatica zbiva se na temperaturi oko 25°C. Nakon kratke ishrane cimom krumpira u svibnju i djelomično u lipnju odlažu jaja na donju stranu lista.Odlaganje jaja, kao i izlaženje ličinki ovisi i o temperaturi; što je temperatura viša, i broj odloženih jaja je veći, a i izlaženje i razvoj ličinki je brže. Optimalna temperatura za razvoj ličinki je oko 250C. Svi stadiji ličinke hrane se lisnom masom; što je ličinka veća, i štete su veće, ponekad cijela cima može biti pojedena. Napad prije cvatnje štetniji je od napada poslije cvatnje i smanjuje prinos 30-50%. Kod ranoga napada 10-12 ličinki po busu smanjuju prirod za 5-10%, a kod kasnijega napada 30 ličinki po busu smanje prirod za isti postotak. Rane sorte krumpira bivaju jače napadnute nego kasnije sorte kod istoga broja ličinki. Krumpirova zlatica ima dvije generacije godišnje i druga generacija se javlja, i ona je uvijek manje štetna nego prva generacija.

Suzbijanje

Krumpirova zlatica može se suzbijati nekemijskim i kemijskim mjerama. Od nekemijskih mjera, najpoznatije je ručno skupljanje odraslih oblika zlatice ili uništavanje listova s odloženim jajima, što je izvodivo na manjim parcelama.Kao kemijska mjera za suzbijanja krumpirove zlatice, postoji veliki broj pripravaka, ali zbog učestale upotrebe brzo dolazi do otpornosti zlatice na njih. Zbog toga je kod suzbijanja potrebno stalno mijenjati grupu pripravaka. Suzbija se prva generacija, i to jednim tretiranjem kod dobro odabranoga pripravka, a drugo tretiranje obavlja se kod jakoga napada druge generacije. Tretiranje treba obaviti kad je 30- 50% ličinki izašlo iz jaja ili kad se po busu nađe više od 10 ličinki.

Savjeti za idealne veze

Svaki pojedinac želi imati socijalne i obiteljske odnose koji će ga učiniti sretnim i vrijednim u njegovom životu i osigurati