Kako se hladnjak hladi?

Hladnjaci su jedan od najvažnijih izuma našeg stoljeća. Postali su neizostavni dio naše svakodnevice jer služe i za hlađenje i za čuvanje hrane. Tko od nas ne bi bio zadovoljan ledeno hladnom sodom iz hladnjaka u ljeto? Kako se hlade hladnjaci koji imaju tako velik utjecaj na naš život?

Kompresor komprimira rashladni plin u rashladnom sustavu. Povećava se temperatura i tlak komprimiranog rashladnog sredstva. Rashladni plin izlazi iz kompresora i dolazi u kondenzator. Kako rashladni plin prolazi kroz cijev kondenzatora, toplina se baca iz kondenzatora u vanjsku okolinu jer je njegova temperatura viša od temperature okoline. Kao rezultat prijenosa topline, temperatura rashladnog plina opada. Ali tlak je i dalje visok i rashladno sredstvo prelazi u tekuću fazu. kondenzator dolazi u kapilarnu cijev. Pritisak rashladnog sredstva i temperatura isparavanja smanjuju se prolazeći kroz kapilarnu cijev. Kao rezultat vrućine, on se vraća natrag u plinsku fazu. komprimira se. Ciklus se nastavlja na ovaj način.

Kao rezultat ovog procesa, hranu možemo dugo skladištiti i hladiti.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.