HEKLANJE

Saznajte više o povijesti kreditnih kartica

Kreditne kartice koje danas koristimo prisutne su više od pola stoljeća. Prva kreditna kartica pojavila se 1951. godine kada su neki od kupaca kredita Franklin National Bank of New York pregledani za kredit, a oni koji su odobreni dobili su karticu za kupnju na kredit. Trgovci koji su sudjelovali kopirali su podatke o kupcima s kartice na prodajni listić, a zatim je banka kreditirala račun trgovca za kredit.

Kasnije, 1958. godine, tvrtka American Express počela je izdavati karticu za plaćanje troškova putovanja i zabave koju su prihvaćali restorani, hoteli i online trgovci koji su sudjelovali.Ljudi koji su imali plastične kartice za plaćanje uživali su u pogodnostima, kao iu kreditnoj liniji koju nude nove bankovne kreditne kartice. Trgovci su otkrili da korisnici kreditnih kartica obično troše više nego kada je riječ o plaćanju gotovinom. Prihvaćanje kartice koju je izdala banka bilo je mnogo sigurnije za trgovca koji posluje s gotovinom, a također i jeftinije u usporedbi s izradom i održavanjem kreditnog programa posebnog za trgovca.

Godine 1959. Bank of America počela je izdavati BankAmericard unutar države Kalifornije i bila je prva univerzalna kreditna kartica sa široko prihvaćenim trgovcima. Godine 1966. započela su udruženja bankovnih kartica i to je bilo vrijeme kada je Bank of America sklopila ugovore o licenciranju s drugim bankama. To im je omogućilo izdavanje kreditnih kartica na širokoj osnovi i također podmirivanje transakcija među bankama sudionicama.

Godine 1966. grupa od 14 američkih banaka osnovala je novu udrugu za obradu bankovnih kartica s mogućnošću razmjene informacija o transakcijama kreditnim karticama. Godine 1967. četiri su kalifornijske banke osnovale Western State Bankcard Association i također uvele program Master Charge kako bi se natjecale s BankAmericardom koji je kasnije preimenovan u Visa 1976. godine.
Visa i MasterCard organizacije su koje izdaju kreditne kartice preko banaka članica te također postavljaju i održavaju pravila za obradu.

S vremenom, kako je industrija bankovnih kartica rasla, banke su bile zainteresirane za izdavanje kartica i postale članice Visa Card Association ili MasterCard Association.