HEKLANJE

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVDSTVU

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu kojom je prihvaćen prijedlog o odgodi primjene kontnog plana te o jasnoj definiciji izvještajnih razdoblja.
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu donosi novine koje se odnose na:
Knjigovodstvene isprave
U članku 8. stavku 3. brisane su točke 6. i 7. ZOR-a koje propisuju sadržaj knjigovodstvene isprave. Sukladno navedenom knjigovodstvena isprava ne mora sadržavati: potpis osobe odgovorne za poslovni događaj i oznaku konta na kojima će knjigovodstvena isprava biti proknjižena.
Kontni plan
Odgođena je primjena članka 11. stavaka 1., 2. i 4. ZOR-a na način da poduzetnici do 1. siječnja 2017. godine trebaju provesti potrebne pripreme kako bi jedinstveni okvirni kontni plan bio u punoj primjeni od 1. siječnja 2017. Do stupanja na snagu jedinstvenog okvirnog kontnog plana poduzetnici mogu primjenjivati postojeće kontne planove u svrhu evidencije i vođenja poslovnih knjiga. Odbor za standarde financijskog izvještavanja je dužan donijeti jedinstveni okvirni kontni plan do 30. lipnja 2016.
Glavna knjiga
Izmijenjen je članak 12. stavak 9. točka 6. ZOR-a koji propisuje sadržaj izvatka za pojedini konto na način da je izbrisana identifikacijska oznaka za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu, tj. izvadak za pojedini konto ne mora sadržavati identifikacijske oznake za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu za svaku knjiženu promjenu.
Izvještajna razdoblja
Propisano je da se na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2016. ili kasnije primjenjuju odredbe ZOR-a. Za potrebe razvrstavanja, sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, potpisivanja, konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja, revizije, sastavljanja godišnjeg izvješća i javne objave za izvještajna razdoblja započeta prije 1. siječnja 2016. godine primijenit će se “stari” Zakon o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07., 54/13. i 121/14.). Dakle, godišnja izvješća i godišnji financijski izvještaji (konsolidirani i nekonsolidirani) za 2015. godinu dostavljaju se Financijskoj agenciji (FINA) za potrebe javne objave do 30. lipnja 2016. i sastavljaju u skladu s Zakonom o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07., 54/13. i 121/14.). Jednako je i za financijske podatke za statističke i druge potrebe. Godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaji i financijski podaci za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije, dostavljaju se Financijskoj agenciji u 2017. godini i primjenjuju se odredbe ZOR-a, odnosno kraći rokovi
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu stupa na snagu 01.01.2016. godine.

Odijevanje u trudnoći

Drage moje, stil odijevanja si jednostavno morate iskombinirati. Jedan od stilova je naravno sexy stil, znači ostajete i dalje u

Aceton skida trag ljepila s ruku

Pokušate li snažno ljepilo oguliti s prstiju, možete ozljediti kožu. Stoga, posljedicu kućnih radova odstranite tako da vatu natopite acetonskim