HEKLANJE

Web 3.0

Kratka priča o Semantičkom Webu. Neki stručnjaci smatraju da će Web 3.0 donijeti revoluciju u načinu na koji tražimo i dolazimo do informacija.
Umjesto da npr. u tražilicu nekoliko puta upisujete više različitih pojmova moći ćete upisati rečenicu ili dvije dok će tražilice obaviti sve stalo i prezentirati rezultate.
Ali to nije sve, smatra se da će tada Web preglednik biti naš osobni asistent koji će već raspolagati s informacijama o stvarima koje volimo i koje ne volimo te će na taj način davati točnije informacije.