Heklanje Je Razonoda I Zabava 1052

Heklanje Je Razonoda I Zabava 1052

PDV i PDV broj

Imam pitanje Imam obrt koji nije u sustavu PDV-a i PDV broj Mogu li pri