Kukicanje Super Motivi 57

Kukicanje Super Motivi 57

Povijest Šibenika

Iako se grad Šibenik prvi put spominje u 11. stoljeću, tragovi naseljenosti mogu se uočiti