Marica Heklani Radovi 210

Marica Heklani Radovi 210

Svemirski turizam

Na Zemlji je turizam važna ekonomska grana. Skoro da nema mjesta na koje možete otići.