Predivno 340

Predivno 340

Obuća za putovanje

Od davnih dana pa i do sada najčešće korišteni materijal za izradu obuče je bio