HEKLANJE

Knjigovodstvene usluge

Dobar knjigovodstveni servis je ulog, a ne trošak. Na godišnjoj razini uštedjet će vam više novca na nego što ste na njega potrošili.
Izmjene zakona i njihovih tumačenja kod nas su česta pojava. Zato je važno odabrati pouzdan knjigovodstveni servis koji prati sve te promjene i u svakodnevnom je kontaktu s ministarstvom financija, poreznom upravom, trgovačkim sudom i raznim inspekcijama. Kvalitetan knjigovodstveno servis vodit će računa da su vaše knjige vođene ažurno i u skladu s propisima, uz istovremeno vođenje računa o smanjenju poreznih davanja gdje god je to moguće. Jednostavno rečeno, kvalitetan knjigovođa je onaj koji Vam omogućava da se mirno bavite svojim poslom.
Knjigovodstvene usluge za trgovačka društva
Financijsko knjigovodstvo
Robno i materijalno knjigovodstvo
Blagajničko poslovanje
Obračun plaća i naknada
Obračun PDV-a, knjige ulaznih i izlaznih računa
Obračun kamata
Izrada godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
Izrada elaborata za dobivanje kredita
Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja
Knjiga primitaka i izdataka
Robno i materijalno poslovanje
Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije
Obračun PDV-a
Obračun plaća i naknada
Izrada godišnjih poreznih prijava s obračunima članarina i doprinosa
Izrada godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
Izrada elaborata za dobivanje kredita
Knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacije
Izrada godišnjih financijskih izvještaja
Izrada periodičnih financijskih izvještaja
Obračun plaća
Nalozi za plaćanje
Izvještaji za porezne uprave