HEKLANJE

KOMPLETAN VODIČ KROZ IZRADU WEB STRANICA

U posljednje vrijeme za pojam “web stranice” ili “web dizajn” malo tko nije čuo, a tvrtki, obrta, fizičkih osoba i studenata koji se bave izradom, promocijom, i optimizacijom (SEO) web stranica ima i više nego što je potrebno. Konkurencija u ovom poslu je izrazito visoka. Razlike u cijeni tih internetskih/informatičkih usluga su jako velike, ovisno o kvaliteti usluge, reputaciji tvrtke ili osobe, iskustvu odnosno recenzijama svojih dosadašnjih radova, zahtjevu klijenta, složenosti same usluge i na kraju naravno i o samoj procjeni odnosno financijskoj politici tvrtke ili web dizajnera.
Web dizajnom se danas može baviti gotovo svatko tko posjeduje računalo i Internet te se zna koristiti Windows operativnim sustavom i Microsoft Office aplikacijama. Tome pogoduju razno razni automatski i besplatni programi za izradu, promociju i optimizaciju web stranica, dostupni na Internetu za čiju upotrebu ne morate imati praktički nikakvog informatičkog predznanja i znanja, a možete u nekoliko koraka izraditi gotovu, naizgled dobru, lijepu i funkcionalnu web stranicu. Međutim tako izrađene web stranice su nepogodne za kasnije editiranje, dodavanje i izmjene sadržaja te nadogradnje funkcionalnosti i izmjene u dizajnu, koje često budu potrebne. Isto tako kao i većina drugih automatiziranih stvari, takve aplikacije izrađuju web stranice po predodređenim kodom, i opcijama koje su također od programera dotičnog programa postavljene, i vi ste korištenjem takve aplikacije ograničeni na samo te funkcije, oblike, atribute itd. web stranice. Što Vas stavlja ipak u dosta nezgodnu situaciju ako se želite baviti profesionalno ovim poslom, jer svaki klijent odnosno stranka ima vlastite ideje i zamisli koje vrlo često takva automatizirana aplikacija nema predviđeno, pa tako koristeći samo nju ne možete odraditi zadatak u potpunosti već Vam je potrebno ipak malo naprednije znanje, što podrazumijeva čitanje, pisanje i razumijevanje HTML i CSS koda, za izradu običnih statičnih stranica, te PHP, ASP, JAVA, JavaScript koda za izradu naprednih dinamičnih web stranica. Cilj ovog članka je objasniti čitav proces profesionalne izrade web stranica, počevši od samog prvog sastanka sa strankom odnosno mogućim klijentom skroz do završnog poliranja detalja. Želja je razraditi taj proces i problematiku na način da čitatelj dobije uvid u čitavu strukturu ovog posla, prateći pojedine faze kroz stvarne odrađene primjere, te da ovaj rad u konačnici može služiti i kao praktički vodič za profesionalnu izradu web stranicu kroz vlastito poduzeće ili obrt.
STRUKTURA VODIČA KROZ IZRADU WEB STRANICE
UVOD – U ovom poglavlju se predstavlja problematika profesionalnog web dizajniranja i promoviranja web stranica, te se upoznaje sa strukturom cjelokupnog procesa izrade web stranica. PRVI RAZGOVOR SA STRANKOM – Poglavlje koje opisuje početak jednog projekta i prvi susret sa novim klijentom. Koji su to faktori na koje se treba paziti? Koje sve informacije je potrebno prikupiti za daljnji postupak? Koju tehnologiju izrade izabrati? Koja su očekivanja i mogućnosti? I tako dalje. TEHNOLOGIJE I VRSTE WEB STRANICA – Poglavlje objašnjava prednosti i mane pojedinih tehnologija i vrsta web stranica. Koje su tehnologije prigodne za atraktivne multimedijalne stranice, koje za obične statične stranice a koje za dinamične ili poslovne stranice. IZRADA I PREZENTACIJA KONCEPATA – Koncepti su predradnja same izrade web stranice. Prikupljene informacije iz razgovora sa klijentom se pretvaraju u ideje a ideje se pretvaraju u koncepte nakon čega slijedi prezentacija. IZRADA WEB STRANICE – Osim same srži izrade web stranice u ovom poglavlju se govori i o pripremi, te zakupu domene i hostinga. Izrađuje se tzv. „Stranica u izradi“ a na samom kraju se sadržaj optimizira za određene ključne riječi (SEO). PLASIRANJE WEB STRANICA / INTERNET MARKETING – Posljednja faza izrade web stranice govori na koje se sve načine danas može promovirati web stranica. ZAKLJUČAK – Iznosi se sažetak cijelog procesa izrade web stranice.
PRVI RAZGOVOR SA STRANKOM
Prvi razgovor sa strankom je ujedno i najvažniji razgovor koji ćete imati s mogućim klijentom. O njemu ovisi da li ćete pridobiti stranku da Vam iskaže povjerenje i od Vas naruči uslugu izrade web stranice. Na razgovoru je važno biti profesionalan, vješt u govoru i govoru tijela, potruditi se ostaviti dobar dojam, pun povjerenja, a to ćete postići samo ako ste sigurni u sebe, u svoj posao, u svoje znanje i vrijednost truda koji ulažete u cijeli projekt. Naravno, na kraju je ipak i cijena usluge za izradu pojedine web stranice jedan od presudnih čimbenika, ako ponekad i najvažniji. Cijenu usluge izrade web stranice možete odrediti po unaprijed, osmišljenim paketima, cjeniku svih usluga pojedinačno, tehnologijama koje se koriste, po kompleksnosti odnosno složenosti cijelog projekta, obimu podataka i potrebnog vremena i truda te po iskustvu i vlastitoj procjeni.
UPITNIK I STRUKTURA TIJEKA RAZGOVORA
U sklopu samog razgovora stranci se postavljaju pitanja prema upitniku kojega smo unaprijed definirali kao standardni upitnik za stranke, koji ima za cilj olakšati nam razgovor i prikupljanje potrebnih informacija značajnih za izradu web stranice, promociju web stranice i određivanje konačne cijene cjelokupnog projekta. Upitnik čine ključna pitanja koja određuju projekt, web stranicu, cilj samog projekta i prostor za odgovore stranke. Ovaj upitnik nam je ujedno i velika pomoć prilikom razgovora sa strankom jer nam služi i kao vodič, odnosno imamo strukturu tijeka razgovora u obliku pitanja. Što nam uvelike olakšava pristup samom sastanku i uklanja mogućnost zaborava nekih ključnih pitanja bez kojih ne bismo mogli donijeti kvalitetan zaključak, odnosno savjet i prijedlog stranci. Nakon popunjavanja upitnika kojeg stranka može popuniti sama, ili može jednostavno odgovarati na pitanja pa ih mi bilježimo, razmatraju se odgovori, i stranci se predlaže jedan grubi plan projekta, okvirno vrijeme izrade i okvirna cijena. U dijalogu sa strankom se nakon predlaganja utvrde još neke pojedinosti, potvrdi grubi plan odnosno smjer i način tijeka projekta te se dogovora slijedeći sastanak na kojem se izlaže detaljan plan i koncept cijelog projekta, te se prezentiraju koncepti dizajna buduće web stranice. Naposljetku, stranku se savjetuje da za slijedeći puta pripremi sve potrebne materijale za izradu web stranice, što su tekstovi, slike, reportaže, video isječci itd. a da u međuvremenu dostavi svoj logo u digitalnom obliku ako je moguće.
UPITNIK
1. Podaci o tvrtci, pojedincu, kontakt informacije?
2. Djelatnosti koje se obavljaju i koje bi se htjele obavljati?
3. Tko su Vaši kupci? Klijenti?
4. Tko su Vaši partneri?
5. Konkurencija ?
6. Radni prostor, alati, radnici, materijali, oprema itd. ?
7. Problematika, gdje i koji su Vaši najveći gubici, mane?
8. Gdje i koji su Vaši najveći dobici, prednosti, aduti?
9. Odnos sa vremenom, plus ili minus, ovisnost?
10. Postojeći informacijski sustav?
11. Broj ljudskih potencijala uključenih u projekt?
12. Očekivanja?
13. Mogućnosti?
14. Cilj i svrha projekta?
15. Željena tehnologija izrade web stranice?
16. Željeni level promocije web stranice?
17. Ključne riječi?
18. Ideje stranke, prijedlozi vizualnog rješenja, boje, koncepcija izbornika, sadržaja, slika, anketa itd.
19. Rok Izrade ?
20. Cijena izrade web stranice, cijena promocije, ukupna cijena.
Od stranke saznajemo najosnovnije informacije o tvrtci za koju radimo web stranicu. Ovi podatke ćemo koristiti za daljnju administraciju računa, prezentacija i svih ostalih dokumenata vezanih za ovog klijenta i ovaj projekt. Pitanje o promjeni ili dodavanju novih djelatnosti se ne smije nikako izostaviti jer je to varijabla koja uvelike utječe na smjer i oblik cijelokupnog projekta. Djelatnost i ciljna skupina ljudi praktički su temelji projekta, i projekt započet na krivim temeljima je predodređen na propast, jer naknadno mijenjanje djelatnosti ili ciljne skupine bi značilo vraćanje projekta na početak.
KLIJENTELA I PARTNERI (pitanje br.3, 4.)
Ova su pitanja izuzetno bitna, jer doznajemo tko su korisnici odnosno kupci usluga i proizvoda koje pruža naš budući klijent, te tko su mu partneri i suradnici. Ovdje je poželjno biti što detaljniji u opisu i jednih i drugih, odnosno njihovih navika, potreba, ponuda, zahtjeva, komentara i važećih pravila koji su ustanovljeni na dosadašnjem iskustvu ili izglasani temeljem važećih zakona ili ugovora između tih triju strana. Iznimno važno je provjeriti sa klijentom da li ostaje pri ovoj već odabranoj ciljnoj skupini ili želi promijeniti ili dodati odnosno privući novu ciljnu skupinu, jer o tome uvelike ovisi cijeli daljnji smjer i tok cijelog projekta.
KLJUČNO PITANJE – KOME JE NAMIJENJENA WEB STRANICA?
KONKURENCIJA (pitanje br.5)
Jednostavan popis konkurentskih tvrtki, i eventualni komentari i bilješke vezane za njihovo poslovanje pluseve i minuse u odnosu na klijenta, očekivane reakcije na određene akcije.
Konkurencija je sastavni dio poslovanja, pa se zato ne smije zanemariti njeno djelovanje, postojanje, akcije i reakcije, i nama posebno važno djelovanje i izgled te pozicija na internetu.
RADNO OKRUŽENJE (pitanje br.6)
Da bi dobili malo veću sliku o tvrtci čiji vizualni identitet trebamo predstaviti kroz web stranicu čitavom svijetu, bilježi se i broj radnika, radni, proizvodni ili prodajni prostor te sve ostale značajnije stvari tipa oprema, strojevi, postrojenja, pogoni itd. VRIJEME, PROBLEMATIKA, GUBICI I DOBICI (pitanje br. 7,8,9.) Naš posao je kreirati web stranicu i kasniju je promovirati na internetu tako, da postigne dobre rezultate kod partnera, postojećih i potencijalnih klijenata i kupaca. To možemo postići samo ako pogodimo u srž poslovanja tvrtke koja nas je angažirala. Web stranica treba naglasiti adute kojima tvrtka raspolaže, te pridonijeti smanjenju gubitaka i problema, jer web stranica nije samo vizualni identitet, već i sredstvo i alat modernog poslovanja.
INFORMACIJSKI SUSTAV (pitanje br.10,11.)
Zbog eventualnog nadzora, komunikacije i administracije web stranice sa informacijskim sustavom tvrtke, potrebno je zavesti okvirne podatke o istom. Nerijetko je potrebno osigurati određenom broju zaposlenika pristup sadržaju web stranice zbog uređivanja, ažuriranja i nadopune vijesti, slika, događanja, akcija, anketa itd. ili čak nešto naprednijem načinu komunikacije određenih serverskih resursa i/ili baze podataka unutar tvrtke sa bazom podataka web stranice.
OČEKIVANJA, MOGUĆNOSTI I CILJ (pitanje br.12,13,14.)
Kod određivanja očekivanja, mogućnosti i samog cilja odnosno svrhe projekta izrazito je bitno biti detaljan, te što je moguće preciznije i opširnije opisati iste. Klijenta se mora savjetovati i objasniti što određena očekivanja znače i donose te što je sve potrebno da bi se ostvarila, te naposljetku definirati mogućnosti i konačni cilj cijelog projekta. Ovo je možda najteži dio upitnika, jer je vrlo delikatan, u praksi klijent obično zahtjeva visoke ciljeve a spreman je na minimalan ulog, što je nerealno i često neizvedivo, zato je kod ovih pitanja naglašena potreba za vještinom diplomacije i pregovaranja, te je jako važno raspolagati sa aktualnim stanjem i činjenicama na tržištu, aktualnim cijenama oglašavanja i drugim načinima promocije i naravno cijenama i kvalitetom usluga konkurencije kako vlastite tako i klijentske.
TEHNOLOGIJA IZRADE WEB STRANICE (pitanje br.15)
Ovo pitanje se postavlja klijentu jer se mora uzeti u obzir mogućnost da klijent izričito traži određenu tehnologiju izrade web stranice, što se u praksi doista događa iako to nije dobar način određivanja tehnologije. Naime, klijent obično nije dovoljno stručan niti upućen u određene prednosti i nedostatke pojedinih tehnologija izrade web stranice pa samim time odluku o tome donosi na temelju nekih drugih manje važnih razloga. Tehnologija izrade se određuje u biti neposredno nakon intervjua, odnosno razgovora sa klijentom nakon što se dobije uvid i kompletna slika projekta temeljem pitanja ovog upitnika.
PROMOCIJA I KLJUČNE RIJEČI (pitanje br.16,17.)
Klijentu se najprije ugrubo pojasne pojmovi internet marketinga kao što su SEO, prijava na tražilice i besplatne servise, Google AdSense, AdWords i ini programi, Link building i socijalne mreže, (facebook, twitter, Linkdin, Flickr…), te mnogi drugi pojmovi koji će biti detaljnije razrađeni u poglavlju 6 – Internet marketing i promocija. Zatim se usklađuju želje klijenta sa mogućnostima i stvarnim stanjem na tržištu za njegove usluge ili proizvode, te se zajednički određuju ključne riječi, po kojima će se kasnije napraviti detaljna analiza konkurentnosti i stanja u marketingu za specifične usluge odnosno proizvode koje se žele promovirati i plasirati na sve obuhvatnije i brzo rastuće tržište interneta.
IDEJE, PRIJEDLOZI KLIJENTA (pitanje br.18)
U praksi klijent često ima već nekakvu predodžbu o tome kako bi trebala izgledati njegova web stranica, koje boje dolaze u obzir, koje ne, a opet jednako puno ima i onih koji u potpunosti prepuštaju odabir boja, strukture i koncepta stranice našoj profesiji i procjeni. Važan faktor je Logotip tvrtke, naime ako se radi o već brandiranoj tvrtci ili proizvodu, odnosno poznatom brandu, morate uskladiti boje i izgled stranice samom Logu, te Vam Logo praktički treba služiti kao polazište. U slučaju da se ne polazi od samog Logotipa, nekakve grube i opće smjernice u smislu boja, pa moderno, otmjeno, decentno, bujno, nježno, grubo, jako, razigrano, veselo, tmurno, povučeno, poslovno, osobno itd. poželjne su od strane klijenta jer je inače izbor boja i smjer dizajna stranice vrlo vrlo širok. Tako postoji velika mogućnost nepoklapanja izbora web dizajnera i klijenta, gdje dizajner bez obzira na svoju stručnost i profesionalnost i garantirani uspjeh dizajna ipak mora pogoditi uz to i ukus klijenta koji naručuje uslugu izrade web stranice, te koji mora također biti zadovoljan i ponosan na svoje ulaganje u promociju tvrtke i poslovanja.
ROK IZRADE (pitanje br.19)
Rok za izradu web stranice, te rok za promociju iste i dostizanje željene pozicije na tražilicama, donosi se temeljem slobodne procjene stručne osobe i činjenica proizašlih iz ovog upitnika te o hitnosti i zahtjevu klijenta.
CIJENA (pitanje br.20)
Šećer na kraju reklo bi se u šali. Iako treba nastojati proces određivanja cijene cijelog projekta što je više moguće odrediti automatski, dakle strogo unaprijed definiranim cijenama pojedinih usluga, kroz transparentni cjenik usluga. Tako se klijent odmah osjeća sigurnije od mogućih manipulacija cijene vezanih za trenutnu i individualnu procjenu istog te njegovu upućenost u web dizajn, internet marketing i cijene konkurencije. Međutim u praksi su stvari nešto drugačije, izuzetno je teško odrediti cijenu cjelokupnog projekta a još teže je sastaviti cjenik svih usluga koje nudite. Jer je ama baš svaki projekt drugačiji, svakom projektu se pristupa individualno, a cijena projekta ovisi o jako puno faktora od kojih ima onih strogo definiranih gdje je moguće i vrlo je lako odrediti cijenu, ali i onih kod kojih je to jako teško definirati i odrediti. Cjenik svih usluga ne možete sastaviti jer ćete gotovo uvijek iz projekta u projekt naići na nešto što još nemate definirano u cjeniku, ili ćete naići na nešto što imate već u cjeniku ali definirano na skroz drugačijim parametrima, zato je bitno imati neki okvirni cjenik, grubi, koji bi više služio kao pomoć i alat uz pomoć kojeg se zajedno sa drugim faktorima i utjecajima konačno definira cijena cjelokupnog projekta.
Faktori koji izravno i neizravno utječu na cijenu:
• kojom tehnologijom ćemo se koristiti prilikom izrade web stranice
• koliko je kompleksan zahtjev klijenta
• baza podataka da/ne
• koliko je kompleksan rad sa bazom
• da li je potrebna povezanost sa intranet-om
• koliko podstranica uključuje projekt
• da li se izrađuju posebna korisnička sučelja za udaljeno ažuriranje
• koliko stvari (odnosno modula) se izrađuje
• koja je količina podataka koja se obrađuje i unosi (slike, tekst, mape…)
• koji je rok izrade
• koja je željena pozicija na web tražilicama
• za koliko ključnih riječi treba web stranica biti optimizirana
• na koju se poziciju na tražilici cilja i na koliko dugo
• kolika je konkurencija za odabrane ključne riječi
• hosting i domena
TEHNOLOGIJE I VRSTE WEB STRANICA
• HTML, XHTML, XML, CSS
• PHP
• ASP, ASP.NET
• JAVA, JSP, JAVASCRIPT
• FLASH, ACTIONSCRIPT (AS)
• CMS
• AJAX, DHTML
HTML, XHTML, XML, CSS
HTML
HTML jezik je temelj svake web stranice. To je jednostavan opisni jezik kojim se opisuje raspored sadržaja na stranici. Kratica HTML doalzi od HyperText Markup Language, a HTML datoteke su zapravo obične tekstualne datoteke. Tako da Vam je u biti za izradu web stranice dovoljan i najobičniji notepad ili bilo koji drugi tekstualni editor, s tim da na kraju trebate promijeniti ekstenziju u .html ili .htm kako bi stranicu bila čitljiva browserima odnosno preglednicima. Osnovni građevni element svake HTML stranice je tag. On opisuje način na koji se nešto prikazuje. Svi tagovi označeni su početnim znakom “<" i završnim znakom ">“. A neki tagovi imaju i svoj završni tag i tako djeluju na kompletan sadržaj unutar njih, a neki ga nemaju, već stoje sami za sebe. Svi završni tagovi počinju sa znakom “” znakom.
XHTML
XHTML 1.0 je reformulacija HTML 4.01 standarda prema XML standardu. U XHTML-u (eXtensible HyperText Markup Language) svi postojući elementi i atributi HTML-a nastavljaju postojati, no u skladu sa XML-om mogu se dodati i novi elementi i atributi. XHTML je prilagodljiviji od HTML-a, te je kao takav omogućio pristup Internetu sa svih platformi, te sa uređaja kao što su mobiteli, web-TV, kao i različitih kućnih računala. Njegova su pravila mnogo strožija od pravila za pisanje HTML-a. Obzirom da je HTML dozvoljavao mnoge pogreške i iz njih pokušao izvući maksimum, njegovi su parseri postajali kompliciraniji i glomazniji. Kao takvi, parseri su zauzimali previše memorije i nije ih bilo moguće pohraniti u npr. memoriju mobilnog uređaja. XHTML je riješio taj problem, budući da zbog strožih pravila pisanja programa nisu bili potrebni komplicirani parseri. XHTML slijedi sva pravila XML-a. Tako svaki tag mora imati odgovarajući završni tag. Ukoliko se pak radi o tagu koji nema završni tag onda on sam mora biti na kraju zatvoren. Na primjer tag koji se koristi za novi red, umjesto završnog znaka “>” mora imati ” />”, kao i u XML-u.
Nekoliko osnovnih pravila XHTML-a:
1. XHTML razlikuje mala i velika slova
2. XHTML tagovi moraju imati završne tagove
3. XHTML tagovi moraju biti pravilno ugniježđeni
4. XHTML tagovi i atributi moraju biti pisani malim slovom
5. XHTML vrijednosti atributa moraju biti u navodnicima
6. Minimizacije vrijednosti nisu dopuštene
7. XHTML “name” atribut iz HTML-a zamjenjuje se sa “id”
XHTML je novi standard razvoja HTML jezika u skladu sa strožim pravilima XMLa. Namjena tog jezika je da s vremenom u potpunosti zamjeni stari HTML standard.
Trenutno je razvijen XHTML5 standard.
XML
XML je kratica za EXtensible Markup Language – odnosno jezik za označavanje podataka. Ideja je bila stvoriti jedan jezik koji će biti jednostavno čitljiv i ljudima i računalnim programima.
Princip realizacije je vrlo jednostavan: odgovarajući sadržaj treba se uokviriti odgovarajućim oznakama koje ga opisuju i imaju poznato, ili lako shvatljivo značenje. Format oznaka u XMLu vrlo je sličan formatu oznaka u npr. HTML jeziku. Danas je XML jezik vrlo raširen i koristi se za različite namjene: odvajanje podataka od prezentacije, razmjenu podataka, pohranu podataka, povećavanje dostupnosti podataka i izradu novih specijaliziranih jezika za označavanje. XML je jezik i za njegovu standardizaciju brine se World Wide Web Consortium (W3C).
Oko korištenja atributa unutar XML dokumenta postoje 2 struje mišljenja.
Jedna struja zastupa “čistoću elemenata” i smatra da se atributi ne bi smjeli koristiti za obogaćivanje smisla sadržaja. To u praksi znači da se npr. kao atribut našeg XML dokumenta poruke ne bi smjelo navoditi ime osobe koja je autor poruke već bi se to trebalo navesti kao poseban element u dokumentu. Atributi su dozvoljeni samo za dodavanje dodatnih informacija koje služe programima za parsiranje XML dokumenata da na željeni način prikažu sadržaje. Prema njihovom mišljenu npr. dozvoljen je atribut koji opisuje vrstu i veličinu fonta jer on ništa ne dodaje u osnovnu informaciju naše poruke. On samo pomaže da se poruka na odgovarajući način prikaže na određenom mediju. Druga struja smatra da se atributi mogu slobodno koristiti za dodavanje korisnih informacija u XML dokument jer se time smanjuje inflacija elemenata. Prema njihovom mišljenju sasvim je u redu da se u XML dokument dodaju atributi koji nose korisni sadržaj.
XML i HTML sintaksno su slični, iako su razvijeni s različitim namjenama. XML je prvenstveno razvijen za opisivanje podataka. XML ne radi ništa osim što opisuje podatke. Oznake kod XMLa su slobodne i korisnici ih moraju sami smisliti i kreirati. U HTMLu postoji predefinirani skup oznaka koje uglavnom služe za prikazivanje sadržaja u internet pregledniku na odgovarajući način. Sintaksna pravila XMLa vrlo su stroga i ako dokument nije formatiran u skladu s njima, računalni program neće moći pročitati XML dokument. Unutar HTML dokumenta sadržaj se može odvojiti od prezentacije. Na takav način web dizajneri imaju veću slobodu u formatiranju i promjenama izgleda web stranica. Kada se promjeni izgled web stranice, ne mora se mijenjati njezin sadržaj. Sadržaj bi se čuvao unutar XML dokumenta, a HTML dokument služio bi za prezentaciju toga sadržaja.
CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je dio koda koji definira kako će se web stranica prikazati. Ugrubo gledano, CSS na jednostavan način omogućuje razdvajanje izgleda web stranice od njenog sadržaja i strukture.
Kao standard donijela ga je W3C organizacija davne 1996. godine.
Uloga CSS-a je omogućiti da da sve informacije i struktura web stranice budu u HTML datotekama, a podaci o prikazu odnosno načinu i obliku prikaza pojedinih elemenata odnosno tagova bude u CSS datotekama.
CSS omogućava i definiranje klasa, koja određuju svojstva nekog elementa, time se mogu različiti elementi označiti istom klasom i prikazati na isti način.
Prednost korištenja CSS-a može se najlakše opisati kroz slijedeći primjer:
Izradili ste web stranicu koja ima oko 40 podstranica, i na svakoj podstranici ste unutar HTML tagova definirali da je naslov veličine 16px, te boje plave.
Ako se pojavi potreba da se naslov smanji na veličinu recimo 12px, mora se svaka podstranica posebno ispravljati,
U slučaju korištenja CSS-a, određujete kako se određeni element ili element određene klase prikazuje. I ono što je najvažnije, te podatke upisujete samo jednom u jednoj jedinoj datoteci npr. style.css.
Ta datoteka se još mora povezati sa svakom podstranicom na čiji izgled želite da utječe, a u slučaju korištenja klasa povezati određeni tag sa tom klasom. I to je to, u slučaju gore navedenom, bi samo u datoteci style.css koja je povezana sa HTML podstranicama trebali promijeniti font-size:16; u font-size:12; i uštedjeli ste puno vremena.
CSS podaci su zapravo običan tekst spremljen u datoteku sa .css ekstenzijom. CSS ima nasljedna svojstva, npr. definirate li neki stil teksta za body tag on će biti primijenjen na sve podelemente poput
ili
taga ako ti tagovi nisu posebno definirani unutar CSS datoteke.
CSS datoteku sa HTML-om povezujemo tagom:
Ukoliko se pokaže potreba da se nekom određenom elementu na nekoj određenoj podstranici kojeg nigdje više nećemo koristiti, pridodaju neki vizualni CSS atributi, to možemo definirati pomoću tag atributa style.
Naprimjer:
Tekst
PHP
PHP (Hypertext Preprocessor) je open-source server-side skriptni programski jezik za dinamičko generiranje HTML koda.
Drugim riječima, PHP je skriptni programski jezik pomoću kojeg možete kreirati HTML stranicu na serveru prije nego što je ona poslana klijentu popunjenu dinamičkim sadržajem. Ovim načinom generiranja sadržaja klijent ne može vidjeti kod (skriptu) koji je generirao sadržaj koji gleda, već ima pristup čistom HTML kodu.
Open-source u gornjoj definiciji znači da svatko tko želi može skinuti izvorne PHP kodove pisane u C-u i, ukoliko ih razumije, može ih mijenjati po svojoj volji te dodavati nove funkcije PHP-u. Štoviše, svi su pozvani da sudjeluju u razvoju novih verzija PHP-a. Izvorne kodove i instalacijske datoteke možete skinuti sa službenog PHP sitea.
PHP je jedna od najnaprednijih i najkorištenijih server-side skriptnih tehnologija danas u upotrebi. On je svojom sintaksom sličan mnogim drugim sličnim jezicima, čak i ima istoznačne (iste po sintaksi i funkcionalnosti) funkcije kao i neki drugi jezici kao što su C ili Perl. To znači da jednu radnju možete izvesti korištenjem više različitih funkcija.
Još jedna važna stvar je ta da je PHP bogat funkcijama za manipuliranje mnogo različitih tipova sadržaja. Od manipuliranja grafikom (png, jpg, flash…) do loadanja .NET modula i rada sa XML-om.
Ono što PHP stavlja još više ispred ostalih web skriptnih tehnologija je njegova podrška za baratanje širokom paletom baza podataka. Podržava sve popularnije baze podataka kao MySQL, PostgreSQL, dBase, Oracle, ODBC…
Isto tako njegova neovisnost o operacijskom sustavu i pristupačne cijene (besplatan je) ga čini među prvim izborom velikih i malih kompanija za izradu vlastitih mrežnih sustava.
ASP, ASP.NET
ASP (Active Server Pages) je Microsoftov serverski skriptni jezik koji se izvršava na IIS serveru.To znači da ako želite koristiti ASP skripte na svojim stranicama, one moraju biti smještene na serveru na Windows platformi. Dakle korištenje ASP skripti nije besplatno.
ASP sam po sebi nije jezik već skupina povezanih objekata kojima možemo pristupiti pomoću VB ili Java Scripta. Veliki problem kod ASP-a je to što je programer ograničen samim jezikom koji je podijeljen na ‘komponente’ i ukoliko želimo šire mogućnosti morali bismo nadograđivati ASP dodatnim komponentama, što u Microsoft žargonu znači dodatni troškovi!
ASP.NET je nova i poboljšana verzija ASP-a koja dolazi u sklopu .NET platforme, što znači je za izvršavanje ASP.NET skripti potreban .NET framework, ili .NET Server.
ASP.NET je potpuno nova programska okolina i prelazak na nju s ASP-a nije tako jednostavno.
ASP.NET skripte su kompilirane, njeni rezultati se cache-iraju to jest spremaju u memoriju za kasniji brži pristup. A kako je ASP.NET dio kompletne .NET platforme možete se pri programiranju koristiti sa preko 4500 dostupnih gotovih klasa.
JAVA, JSP, JAVASCRIPT
JSP (Java Server Pages) nastao je u JAVA programskom jeziku kao Servlet API, niz klasa koje donose novu funkcionalnost web stranicama.
JSP koristi servlete, spomenute klase, za stvaranje dinamičkih stranica čiji se sadržaj dostavlja u obliku HTML-a. Sam koncept sličan je ASP-u no tamo gdje ASP koristi VBScript ili Jscript, JSP iskorištava snagu JAVA programskog jezika, što je i njegova najveća prednost, kao i portabilnost, multithreading odnosno istodobno pokretanje više procesa, proširive biblioteke klasa i objektno orijentirano programiranje.
Isto kao kod ASP.NET-a kada se neki servlet učita u memoriju servera on tamo ostaje kao kompaktni Java objekt.
JAVASCRIPT je klijentsko skriptirani jezik za razliku od ASP, ASP.NET, PHP i JSP-a koji su serversko skriptirani jezici, što znači da se izvodi nakon što se HTML stranica isporuči posjetitelju, odnosno izvodi se unutar preglednika posjetitelja.
A time je JAVASCRIPT potpuno neovisan o platformi servera a niti o programskom jeziku u kojem je rađena web stranica.
Javascript se najčešće upotrebljava za:
• različite efekte sa slikama (zamjene, rollovere, slide-show,…),
• otvaranje novih prozora Pop-up! To je ono što svi mrzimo,
• rad sa obrascima (automatsko popunjavanje nekih polja, provjera ispravnosti upisanog sadržaja,…),
• promjena svojstava pojedinih elemenata (tagova) stranice ili prozora,
• navigaciju
• sastavni je dio “nove” Ajax tehnologije
FLASH, ACTIONSCRIPT
Flash je aplikacija koju koristimo za razvoj multimedijalnog sadržaja koja se sastoji od niza alata koji nam omogućuju:
• rad sa vektorskom I rasterskom (bitmap) grafikom
• kreiranje textualnih polja
• animaciju i interaktivnost
• jednostavne i složene navigacijske sheme
• upotrebu zvuka i videa
• povezivanje i razmjenu podataka sa drugim aplikacijama i skriptama
• upotreba gotovih komponenti u našim projektima
Flash kao proizvod nije samo orijentiran na grafičku stranu, on također koristi jedan jako moćan programski jezik koji se zove “ActionScript” (trenutna verzija 3.0).
ActionScript je objektno orijentirani programski jezik koji omogućuje stvaranje kompleksnih Flash animacija, upravljanje i stvaranje dinamičkog sadržaja, dinamičku kontrolu zvuka i videa te još mnogo toga.
Flash trenutačno podržava dva načina rada s obzirom na vrstu ActionScript jezika koji odaberete kao bazu flash datoteke. ActionScript 3.0 donosi prednosti za Flash programere, no isto tako i znatno težu sintaksu te veću nepreglednost sa stajališta web dizajnera.
Možemo reći da je ActionScript 3.0 preferenca za web developera, a ActionScript 2.0 ostaje odabir web dizajnera zbog svoje iznimne fleksibilnosti te intuitivnog načina rada s obzirom na dizajn.
Prednosti flash tehnologije:
• Podrška za XML i web servise
• Animacija, zvuk, video
• Visoko stilizirani web projekti
• Nezavisnost o internetskim pretraživačima
• Brz razvoj multimedijalnih projekata
• Jednostavno povezivanje sa serverskim tehnologijama (PHP, ASP.NET…)
• Jednostavno povezivanje s bazama podataka upotrebom poslužiteljskih web tehnologija, poput Coldfusiona, PHP-a, ASP.NET-a, Pearl-a, JSP-a, Flash Remoting tehnologija i slično
• Tržišna zastupljenost Flash Playera
• Razvoj projekata na MS Windows i Apple MacOS sustavima
CMS
CMS (Content Management System) je sustav za upravljanje sadržajem web stranica čija je uloga olakšati i organizirati procese vezane uz kreiranje i prijenos sadržaja pojedine informacije, posebice ako je sadržaj plod suradnje više osoba.
Na tržištu postoje pojedina rješenja kako komercijalna tako i open-source, koja se mogu klasificirati kao CMS. Iako po funkcionalnosti mogu pokrivati vrlo različite potrebe, svi služe istoj svrsi – uloga im je organizirati izradu i objavu sadržaja, informacija te omogućiti korisniku sustava fokusiranja na sadržaj, prepuštajući CMS-u brigu o formi prikaza te eventualnom tijeku poslova koji treba odraditi od samog unosa do objave.
CMS ovisno o svojim mogućnostima može biti namijenjen raznovrsnim subjektima, od malih tvrtki sa par zaposlenika koji na jednostavan način žele ubrzati i pojednostaviti svoje radne procese, pa do većih poslovnih sustava, kao što su npr. novinske kuće.
Glavne prednosti CMS sustava su:
• modularnost
• jednostavnost upravljanja sadržajem, korisnicima i pravima
• vizualno korisničko i administracijsko sučelje
• multijezičnost
• open source / iako postoje i komercijalni CMS-ovi
• nadogradnja
• templates (predlošci), izgled neovisan o sadržaju
• neograničen
Najpoznatiji open source CMS sustavi je JOOMLA, pa zatim DRUPAL, WORDPRESS, MOODLE, MAMBO, PLIGG, XOOPS.
AJAX, DHTML
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) je zasnovan na JavaScript i HTTP zahtjevima i njegova glavna osobina je da omogući da se na nekom sajtu šalje/prima sadržaj bez ponovnog učitavanja stranice.
AJAX nije novi jezik programiranja, već tehnika za kreiranje boljih, bržih i interaktivnijih web aplikacija.
Sa AJAX-om, Vaš JavaScript može komunicirati direktno sa serverom, koristeći JavaScript XMLHttpRequest objekat. Pomoću ovog objekta, Vaš JavaScript može razmjenjivati podatke sa web serverom, bez ponovnog učitavanja stranice.
AJAX je zasnovan na slijedećim web standardima:
• JavaScript
• XML
• HTML
• CSS
Sa AJAX-om, internet aplikacije su bogatije i brže za korištenje nego što su bile do sada.
DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) nije standard kao npr. HTML, već je to riječ koja označava skup tehnologija pomoću kojih se može omogućiti ta dinamičnost.
DHTML obuhvaća CSS (Cascading Style Sheets), HTML, DOM (Document Object Model) i skriptne jezike (JavaScript, VBScript).
FAKTORI KOJI UTJEČU NA IZBOR TEHNOLOGIJE:
• cilj i svrha web stranice
• interakcija sa posjetiteljem (igrice, komentari, chatbox…)
• baza podataka (korisnika, slika, dokumenata, clip-ova itd.)
• napredni informacijski sustav povezan sa intranetom
• sigurna veza, certifikati, digitalni potpis
• prodaja, narudžbe
• unikatnost, umjetnost, posebnost
• specijalni effekti, animacija, eksluzivno, upečatljivo
• SEO, pozicija na tražilicama
• modularnost
• kasnije nadograđivanje, proširivanje
• cijena
• ostalo (posebne potrebe i zahtjevi klijenata)
Izboru tehnologije web stranice treba se posvetiti velika pažnja jer kad se donese odluka i krene u izradu nije moguće tu odluku naknadno mijenjati.
Svaka od tehnologija ima svoje prednosti i mane, neke pogoduju više interakciji i zabavi dok druge opet jednostavnosti, modularnosti i poslovanju, odnosno izvještajima i pregledima.
Tehnologije se naravno međusobno mogu i kombinirati, pa tako često imamo nekoliko različitih tehnologija obuhvaćenih u jednoj web stranici.
Što u konačnici utječe i na cijenu, kako je izrada koda web stranice u naprednim jezicima kao što su PHP, ASP ili JavaScript daleko kompliciranija i zahtjeva visok stupanj obrazovanja tako kodiranje u običnom HTML-u i CSS-u ne zahtjeva visoko obrazovanje i znanje. Ako se radi mala web stranica sa do 5 podstranica, bez potrebe za nekom interakcijom, i/ili kasnijem dodavanju sadržaja odabire se čista HTML i CSS tehnologija, sa eventualnim jednostavnim
JAVASCRIPTOM ili PHP-om za realizaciju kontakt forme.
Prednost čistog HTML-a je velika mogućnost i jednostavnost optimizacije koda web stranice pa samim time je otvoren put ka prvoj poziciji na tražilici.
Iz iskustva moglo bi se reći da se serversko skriptiranje u 90% slučajeva radi sa PHP-om jer se radi o open source programskom jeziku koji je podržan na svim platformama. Pa ga se koristi za malo naprednije web stanice gdje je potrebna dinamika u sadržaju.
Ako se pak želi naglasiti dinamika u vizualnom smislu, znači gdje se pridodaje velika pažnja na izgled stranice, na ušminkanost, senzaciju grafike i pokreta odnosno animacije, gdje se želi ostaviti vizualni dojam a ne funkcionalni treba stranicu raditi kompletno u flashu ili djelomično.
Samo kod stranica izrađenih kompletno u flashu, treba obratiti pozornost na njegovu najveću slabost a to je loša i nikakva pozicija na tražilicama (npr. Google, Yahoo, Bing…) nemaju još razrađene mehanizme kako bi pročitali sadržaj jednog flash videa odnosno flash stranice. Tako da se nemože raditi nikakva kvalitetna promocija web stranice ako je temeljena na flash-u.
CMS je sustav koji se može primijeniti za svaki klijentov zahtjev. Zbog njegove širine i opsega te vrlo jednostavnog i user friendly sučelja, pogodan je i za privatne i za poslovne subjekte odnosno njihove web stranice.
Kako je CMS open source što znači da milijuni ljudi diljem svijeta svakodnevno sudjeluju u izradi novih modula i dodataka koji rješavaju razno razne probleme i zahtjeve, nemate brige da ćete naići na ne riješivi problem ili zahtjev a čak ako se i dogodi da ne postoji gotovo rješenje pošto je CMS uglavnom temeljen na PHP-u može se ručnim programiranjem riješiti problem.
SEO mogućnosti su dobro razrađene kao i mogućnosti interaktivnosti te implementacije flash-a.
A modularnost CMS-a omogućuje nadograđivanje uklanjanje i/ili mijenjanje nekog dijela stranice bez narušavanja ostatka web stranice.
Ovo su temeljne odluke i na njima se gradi sve ostalo.
IZRADA I PREZENTACIJA KONCEPATA
PRIPREMA
Najprije se radi plan projekta na temelju ispunjenog upitnika i razgovora sa klijentom. Analiziraju se odgovori, proučavaju se statistike, konkurencija, stanje tržišta, poslovanje klijenta, mogućnosti i želje, te se prikuplja što je više moguće korisnih informacija iz vanjskog svijeta.
Nakon istraživanja i analiziranja počinje takozvani “brainstorming” gdje se okupi tim ljudi, koji na temelju pribavljenih informacija, analiza i odgovora zajedničkim naporima i nasumičnom iznošenju ideja dolazi do konačnog idejnog rješenja.
Tada se piše plan projekta, koji sadrži detaljan opis realizacije pojedinih faza projekta, te konačni cilj, rok izrade i kompletan troškovnik.
IZRADA KONCEPATA
Koncepti se izrađuju prema ustanovljenom planu i smjernicama dogovorenim sa klijentom.
Oni su zapravo predlošci dizajna i strukture web stranice. A izrađuju se u grafičkim programima kao što su Adobe Photoshop, Ilustrator, Fireworks i mnogi drugi…
Koncept je u biti slika koja prikazuje izgled buduće web stranice.
Ovisno o dogovoru s klijentom i o kompleksnosti projekta izrađuju se najmanje 3 a najviše 5 potpuno različitih koncepata sa kojima se onda izlazi pred klijenta i prezentira kompletno idejno rješenje cijelog projekta.
PREZENTACIJA
Prezentacija mora biti dobro pripremljena, a izlagač mora imati razrađen plan prezentacije odnosno redoslijed prezentacije.
Ovaj korak je ključan jer o njemu ovisi sklapanje posla, zato se treba posvetiti velika pažnja na pripremu i plan prezentacije.
Klijentu se trebaju naglasiti prednosti i dobrobit njegovog ulaganja u web stranicu, te način na koji će se to postići, predstavljanjem plana projekta.
Zatim se prelazi na vizualni dio gdje se izlažu koncepti te se klijentu treba svaki posebno objasniti, koje su mu mane i prednosti, koja je metafora odnosno priča iza kulisa pojedine konceptualne slike, kako će se odraziti na krajnjeg kupca, objasniti boje i teksture itd.
Klijent nakon prezentacije obično daje svoje mišljenje o iznesenom i rečenom, te se odvija dijalog u kojem se dogovaraju detalji i donosi odluka o konačnom izgledu web stranice odnosno odabire se koncept sa kojim će se krenuti u izradu web stranice.
Potpisuje se ugovor o izradi i promociji web stranice, pružanju hosting usluga odnosno smještaju web stranica na internetu te zakupu dogovorene slobodne domene.
Od klijenta sa tada traži uplata avansa u iznosu od 30-50% ukupne cijene cijelog projekta, kako bi se ipak osiguralo daljnje ulaganje ljudskih i materijalnih resursa u ovaj projekt.
IZRADA WEB STRANICE
PRIPREMA
DOMENA
Provjerava se dostupnost domena, te se zakupljuju domene na godinu dana. Kao što mi imamo svoju adresu na kojoj stanujemo odnosno živimo tako web stranice moraju imati svoju adresu (domenu) kako bi ju mogli posjetiti. Domene koje se odabiru su najčešće .hr ili .com, a ako se ukaže potreba biraju se i .net, .biz, .info, .com.hr, .eu itd.
HR domene su besplatne i mogu ih dobiti sve udruge, obrti, poduzeća, državne i druge ustanove i institucije. HR domena se ne može dodijeliti fizičkoj osobi. Prednost odabira HR domene jest bolji ranking na tražilicama za lokalna pretraživanja i što je besplatna, mana HR domene je ta što ste u nazivu domene ograničeni na puno ili skraćeno ime Vašeg npr. poduzeća.
COM domene se plaćaju ali možete domeni dati proizvoljni naziv i imate puno bolji ranking na tražilicama na globalnom pretraživanju.
Zato je dobra praksa unajmiti ako je to moguće više domena istog naziva, koji naravno svi ukazuju na istu web stranicu i time ostvariti prednosti i jedne i druge a isto tako ste onemogućili da netko pod istim nazivom a drugom domenom zbunjuje Vaše posjetitelje ili čak ruši ugled Vaše tvrtke.
Upravljanje domenskim prostorom Republike Hrvatske (tj. vršnom “hr” domenom) i registraciju Internet domena unutar “hr” domene obavlja Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet.
HOSTING
Hosting je zapravo smještaj stranica na internetu, isto kao što i mi unajmljujemo ili kupujemo prostor u kojem ćemo živjeti, potrebno je unajmiti prostor na internetu na koji bi smjestili naše web stranice.
Hosting se bira prema zahtjevima projekta, prvo se procjenjuje potreban prostor za web stranice po kojoj onda biramo hosting od npr. 100 MB, 250MB, 500MB, 1000MB.
Zatim se procjenjuje potreban bandwith, odnosno mjesečni promet koji treba osigurati, jer ukoliko promet podataka dosegne limit odabranog hosting paketa stranica se neće više moći prikazivati posjetiteljima, umjesto čega će dobiti poruku o grešci na stranici.
Promet ondosno bandwith web stranice je zbroj downloadanih i uploadanih podataka koji se transferiraju prilikom svakog posjeta i učitavanja web stranice.
Zatim se bira količina baza podataka, e-mail adresa i web prostora za sandučiće ulazne pošte i broj otvorenih ftp računa za administraciju i održavanje.
IZRADA “STRANICE U IZRADI”
Zadnja faza pripreme se radi u isto vrijeme kada i prve dvije samo se može aplicirati tek kada prve dvije faze budu kompletirane.
Izrađuje se jednostavna web stranica “Stranice u izradi” sa potpisom web dizajn studija koji ih izrađuje te sa Logotipom klijenta, koja ima zadaću nestrpljive ili slučajne posjetitelje dočekati, toplo ih pozdraviti i objasniti kako su buduće web stranice cijenjene tvrtke još u izradi i da će uskoro biti predstavljene na ovoj adresi odnosno domeni.
REALIZACIJA WEB STRANICE
Izgled odnosno dizajn web stranice je zasad samo u obliku koncepta odnosno slike. Sada se iz te slike treba stvoriti pravi funkcionalni dizajn stranice.
To se radi na više načina ovisno o tehnologiji izrade web stranice.
Ako se radi statična HTML, XHTML, CSS stranica, odstrani se eventualni tekst i riječi sa slike koncepta, te se slika sjecka na male dijeliće.Strukturu stranice radimo pomoću tablice ili div tagova a najčešće kombinacijom istih.
Kada smo dobili strukturu odnosno kostur one dijeliće slike stavljamo kao pozadinske slike pojedinih div tagova ili ćelija tablice.
Struktura se naravno u HTML, XHTML-u a izgled, slike, pozicioniranje i sve ostalo vezano za sami prikaz web stranice se radi u CSS odvojenoj datoteci.
Ako se radi dinamična stranica kao temelj se obično uzima PHP sa HTML i JAVASCRIPT elementima, ili obrnuto, da temelj bude HTML a da se
dodaju dijelovi koda pisani u PHP-u i u JAVASCRIPTU kako bi se ostvarila tražena dinamika i interaktivnost.
Nezaobilazno korištenje PHP-a je npr. kontakt forma, kroz koju posjetitelj ima mogućnost popunjavanjem polja forme i pritiskom na gumb pošalji (eng. Submit) poslati poruku ili upit tvrtci ili nekom zaposleniku tvrtke direktno na e-mail.
JAVASCRIPT kao klijentsko skriptirani jezik se koristi najviše za vizualne dodatke i efekte kao što su npr. pop up prozori, slideshow-ovi i slično.
Dinamične stranice je preporučljivo izrađivati tamo gdje postoji jako puno sadržaja što vodi do potrebe za internom tražilicom koju je nemoguće izvesti bez PHP-a, JSP-a ili ASP-a. Zatim, multijezičnost, interakcija sa posjetiteljima, baza podataka korisnika, login forma, web katalozi, kojekakvi izračuni i izvještaji, web prodaja itd. sve to zahtjeva PHP, JSP ili ASP programske jezike.
Flash stranice se izrađuju u Adobe-ovoj isto imenoj aplikaciji FLASH, gdje se animiraju objekti i slike prethodno dizajnirane u PHOTOSHOP-U ili sličnom grafičkom editoru.
Animiranje se radi nešto malo u grafičkom dijelu aplikacije dok se velika većina dinamike i interakivnosti programira i definira pomoću ACTIONSCRIPT programskog jezika koji se naravno nalazi unutar Adobe FLASH aplikacije. CMS web stranice su najčešće u zadnje vrijeme jer svojom funkcionalnošću i jednostavnošću predstavljaju optimalan izbor za širok broj klijenata. Web shop-ovi i web katalozi su uglavnom izrađeni na temelju CMS-a.
Prije svega, za izradu CMS web stranica potebno je imati apache i sql server te PHP platformu instaliranu na računalu na kojem se izrađuje CMS web stranica. Preko PhPMyAdmin-a kreiramo novu bazu, za novu Joomla instalaciju, koju vežemo za tu bazu. Tada se radi predložak izgleda i struktura web stranice prema CMS-u, što je u našem slučaju JOOMLA. Predložak se može raditi od nule što je preporučljivo (zbog kasnijih eventualnih izmjena) ili preinakom nekog već postojućeg predloška. Zatim se instaliraju svi potrebni moduli, komponente, predlošci i plugin-ovi potrebi za ostvarivanje svih zahtjeva, funkcija i zadaća web stranice koji su dogovoreni. Tek na zadnje se unosi sadržaj stranice kao što su slike, tekstovi, kontakt podaci, ankete, nagradne igre itd.
Te komponente, moduli i plugin-ovi imaju sami po sebi određene parametre i korisničko sučelje za upravljanje istima, pomoću kojih se mogu dodatno podesiti i optimizirati.
No često ti parametri nisu dovoljni da bi se postiglo željeno sa određenim modulom, komponentom, pa je potrebno ručno podesiti funkciju ili izgled pojedine komponente ili modula.
To nije nimalo lagan zadatak, i zahtjeva iznimnu vještinu snalaženja među datotečnom strukturom CMS-a te napredno poznavanje PHP-a (ako se radi o Joomli)
Neovisno o tehnologiji izrade, web stranica naposljetku kodiranja i vizualnog i strukturnog namještanja dolazi u fazu testiranja.
Sve njene funkcije, svi aktivni dijelovi, sve interakcije a pogotovo ispravnost linkova se testira u najmanje 3-5 različitih rezolucija te kroz 5 najpopularnijih preglednika (Firefox, Internet Explorer 6,7 i 8, Google Chrome, Opera i Safari).
SEO
SEO (Search Engine Optimization) odnosno optimizacija web stranice za tražilice, je zadnja faza same izrade web stranice. U zadnje vrijeme ovoj fazi izrade web stranice je posvećeno izrazito puno pažnje, čak se procjenjuje da je dobro optimizirana stranica nekvalitetnog dizajna i strukture vrijednija nego stranica kvalitetnog i lijepog dizajna sa ogromnom funkcionalnošću ali loše odrađenom optimizacijom. Prije nije bilo tako, kada na internetu nije vladala tolika konkurencija, kada je bilo dovoljno samo imati svoj internetski vizualni identitet. Danas je imati web stranicu svoje tvrtke ili pojedinih proizvoda nešto što se podrazumijeva, nešto što je obavezno i bez čega možete izazvati samo negativno čuđenje kod potrošača, konkurencije ili partnera.
Zato je kvalitetan SEO iznimno važan u današnje vrijeme.
Da bi se to postiglo potrebno je optimizirati tj. uskladiti sadržaj, naslove tekstova, nazive web stranica, linkove pa čak i alternativni tekst slika prema odabranim ključnim riječima, odnosno prema meta tagovima DESCRIPTION i KEY WORDS, koji se za svaku podstranicu posebno definiraju.
Jer najvažniji faktori koji utječu na poziciju (ranking) na nekoj tražilici (Google, Yahoo, Bing…) su:
• koliko se često ponavlja ključna riječ u sadržaju stranice
• da li je najčešća ključna riječ u sadržaju jednaka kao i u naslovu sadržaja te u nazivu web stranice i u alt. tekstu slika
• pozicija ključnih riječi, header, body, footer
• koliko linkova sa drugih stranica upućuje na Vašu
• sa kojih drugih stranica postoji link na Vašu (puno veću važnost ima link sa web lokacije koja ima veliku posjećenost nego sa neke sa manjom posjećenosti)
• posjećenost Vaše web stranice
• stupanj osvježavanja, odnosno dodavanja novih sadržaja
• relevantnost meta tagova (DESCRIPTION i KEY WORDS) sa sadržajem, naslovima, nazivima i domenom.
Optimizacija web stranice nije nimalo lagan posao s obzirom da se za prvih 5-10 pozicija za skoro svaku malo popularniju ključnu riječ bori nekoliko desetaka ili čak stotinjaka web stranica odnosno tvrtki na lokalnoj razini (Hrvatska) a ako se gleda globalno brojke su višestruko veće. Ova optimizacija se još naziva i “Onsite optimizacija” zato što se radi fizički na samoj stranici i sadržaju. Onsite optimizacija je samo pola posla u postizanju željene pozicije na tražilicama.
Drugi dio se zove “Offsite optimizacija.
UPLOAD I PREZENTACIJA
Kada su testiranja, ispravci i podešavanja obavljeni, web stranica se uploada pomoću neke ftp aplikacije na odabrani hosting server, i to tako da se web stranica “Stranice u Izradi” još uvijek vidi kao početna, tj. da običan posjetitelj nemože otvoriti niti pristupiti uploadanoj web stranici dok se ne obavi prezentacija.
Prezentacija gotove stranice može se raditi uživo u uredu ili udaljeno online. Prednosti prezentacije uživo su naravno dijalog, moć prezentacije, prezentera i mogućnost pravovremene reakcije i akcije na klijentove riječi i ostale neverbalne izražaje. Dok je prezentacija online udaljena i pruža i klijentu i prezenteru jednu vrstu komocije i mira prilikom izlaganja odnosno pregledavanja web stranica i donošenja odluke. Prezenter i klijent mogu ali ne moraju biti u kontaktu putem telefona, virtualnom pisanom i/ili verbalnom, vizualnom putem web kamera, mikrofona i zvučnika, i raznih chat aplikacija. U praksi je preporučljivo vršiti izravnu prezentaciju a udaljenu online prezentacija se koristi kao alternativa ukoliko je kllijent onemogućen na dulje vrijeme, prisustvovati izravnoj prezentaciji.
Prezentaciju treba izvesti vješto a prije toga naravno dobro pripremiti, jer ključ uspješne prezentacije je priprema i planiranje iste.
Ako je plan projekta napravljen kako treba, a web stranica prema njemu, tada ne bi smjelo biti nikakvih neugodnih iznenađenja već eventualnih sitnih dizajnerskih ili funkcionalnih korekcija na zahtjev klijenta.
PLASIRANJE WEB STRANICA – INTERNET MARKETING
Ovaj dio projekta se zove još i “Offsite optimizacija” te se o njemu trenutno na tržištu puno piše i vode se velike bitke za pozicije na tražilicama upravo na ovom terenu.
Statistički je dokazano da korisnici prilikom pregledavanja rezultata tražilica kada traže određeni pojam posvećuju pažnju u većini slučajeva samo prvoj stranici rezultata, dok na druge stranice rezultata uglavnom i ne odlaze. Zato je vrlo bitno kroz kvalitetno provedenu optimizaciju za web tražilice postići što viši položaj na rezultatima pretrage, jer što je viši položaj na tražilici to više posjeta Vašim web stranicama.
PRIJAVA NA TRAŽILICE
Sve počinje prijavom Vaše web lokacije na najvažnije tražilice Google, Yahoo, Bing, MSN Search, i na one manje važne.
Svaka tražilica ima svoje obrasce za prijavu web lokacija jer da bi Vas bilo tko mogao naći preko npr. Google-a vi se morate prijaviti u njegov sustav odnosno index web lokacija, koji će prilikom slijedećeg ažuriranja odnosno indeksiranja uvrstiti i Vašu web lokaciju.
Svaka tražilica ima svoja opća pravila i uvjete za web lokacije i njihov sadržaj koje morate poštivati kako bi bili bezbrižni. U suprotnom možete očekivati da će Vaša web lokacija biti izbačena, privremeno, pa čak i trajno sa popisa odnosno indexa neke tražilice.
Postoje aplikacije i servisi plaćeni i besplatni koji ovaj posao automatski odrađuju i prijavljuju Vašu web lokaciju na većinu tražilica u trenu.
No to nije preporučljivo raditi a pogotovo ne na Google-u jer se to kosi sa odredbama Google-a.
PRIJAVA NA WEB SERVISE, LINK BUILDING
Jedan od najvažnijih ako ne i najvažniji faktor koji utječe na ranking web stranice na tražilicama je količina i važnost linkova koji upućuju na Vašu web stranicu. Zato je potrebno prijaviti web stranicu na što je više moguće besplatnih servisa, direktorija, imenika i sl.
Na primjer:
• glavni hrvatski direktorij www.hr
• žute stranice
• burza – poslovni imenik
• moj kvart
• zagreb info
• vodilica
Ovo su samo neki od mnogih besplatnih servisa na kojima se može prijaviti web stranica. Još jedan besplatan način promocije web stranice jest, razmjena linkova sa kolegama, partnerima i sl. Na način da Vi na svoju stranicu stavite link koji vodi na njegovu i obrnuto, on stavi na svojoj stranici link koji vodi na Vašu web stranicu. Uz to postoji i promocija putem razno raznih foruma, iako se to u praksi radi, to nije popularan i preporučljiv način promocije, jer većina foruma izričito zabranjuje SPAM, odnosno promociju tvrtke, proizvoda, usluga, itd.
A tu su još i newsletteri i news grupe, blogovi, te e-mail marketing a kao najnoviji trend su socijalne mreže. Nadalje postoje i plaćeni servisi za promociju web stranice, te obični plaćeni oglasi na pojedinim portalima. Servisa za promociju ima puno najpoznatiji od njih je GoogleAdwords, a funkcionira tako da otvorite svoj korisnički račun i uplatite određenu sumu koju želite potrošiti na ovaj marketing. Tada odabirete ključne riječi, te određujete koliko će Vas koštati jedan klik na Vaš oglas, odnosno za koliko će se umanjiti Vaš ukupni budžet koji ste uplatili po pojedinom kliku na oglas. Stim iznosom konkurirate drugim oglašivačima koji su odabrali iste ključne riječi.
Na primjer:
Ako uplatite 1000kn na Vaš GoogleAdwords račun, i odaberete ključnu riječ recimo “web dizajn” a odredite cost per click 1kn, Vaš oglas će biti prikazan na vrhu svakog pretraživanja Google tražilice riječima web dizajn. A svaki puta kada netko klikne na Vaš oglas Vama će se skinuti jedna kuna sa računa. Tako ste vi sigurno kupili 1000 klikova odnosno posjeta Vašoj stranici.
Međutim ako postoji više oglašivača za ključnu riječ “web dizajn” Vaši se oglasi nadmeću na način da će na prvom mjestu biti onaj oglas koji je skuplji, znači ako je netko odredio da mu je cost per click 2kn a vaš je 1kn njegov oglas će se nalaziti ispred Vašeg.
Međutim ovako postavljeni oglasi se ne pojavljuju samo na tražilici već i na mnogim drugim web stranicama i portalima koji koriste obrnuti opće poznati Google-ov sistem zvan Google AdSense.
AdSense sustav je namijenjen vlasnicima portala i web stranica koji mogu kada kreiraju korisnički račun postaviti na svojim stranicama oglase AdWords oglašivača i tako dodatno zarađivati. Naime ako na svojim stranicama oglašavate AdWords oglase od bilo koga pa čak i konkurencije, Vi zaradite za svaki klik na oglas onoliko koliko je oglašivač odredio svoj cost per click iznos u AdWords-u.
Google-ov sustav je najpopularniji i kažu najbolji, međutim postoje i mnogi drugi kao što su E-target, BidVertiser ili AdBrite a uskoro će i Yahoo Publisher Network (YPN) izbaciti svoj sustav koji je trenutno u beta fazi. Najskuplji način promocije je klasično oglašavanje zakupom oglasnog prostora na nekom renomiranom portalu koji dnevno ima nekoliko tisuća do nekoliko desetaka tisuća posjetitelja, kao što su index.hr, t-portal.hr, net.hr. Oglasi na takvim portalima su najčešće u obliku animiranog flash bannera koji linka na Vašu web stranicu.
SOCIJALNE MREŽE
Socijalne mreže su u zadnje vrijeme postale najnoviji hit marketinga općenito, što nije ni čudo s obzirom da se najpoznatijim socijalnim mrežama facebook, twitter, Linkedin, StumbleUpon koriste nekoliko desetaka milijuna ljudi. Toliko ljudi na jednom mjestu je itekako privlačno svakom poduzetniku, u nastojanju da svoje usluge i/ili proizvode ponudi i predstavi pa na kraju i proda što većem broju ljudi uz što manje troškove.
Osim klasičnog oglašavanja putem bannera ili tekstualnih oglasa, društvene mreže, posebice Facebook, pogodne su i za predstavljanje onih proizvoda koji imaju mali budžet za oglašavanje. Stoga je dovoljno samo otvoriti grupu ili stranicu namijenjenu pojedinom proizvodu – i promocija proizvoda počinje.
Stranica je nešto bolja od grupe utoliko što pruža kakvu-takvu statistiku o posjećenosti. I na grupi i na stranici moguće je postavljati fotografije, videozapise i postove, a one donose i osnovne informacije o proizvodu.
No najvažnije je ipak da i na grupi i na stranici korisnici mogu razgovarati o dotičnom proizvodu – naravno, ako se o njemu ima što reći. U mnogim slučajevima i sami korisnici kreiraju grupu ili stranicu kako bi unaprijedili proizvod za koji vjeruju da je kvalitetan.
No jednako kao što mogu kreirati stranicu ili grupu za proizvod koji im se sviđa, mogu to učiniti i za proizvod koji im se ne sviđa. Ako ih je pružena usluga razočarala, oformit će grupu i privući u nju ostale razočarane korisnike. Dovoljno je na Facebooku u pretraživač upisati riječ “mrzim” kako biste vidjeli o kojim se domaćim tvrtkama, uslugama i proizvodima promišlja na negativan način. Svaki Vaš profil, grupa ili stranica na Facebook-u zahtjeva trud i rad počevši sa nekoliko sati tjedno do punog radnog vremena, ovisno o tome koliko ste daleko išli u socijalizaciji tvrtke i proizvoda sa korisnicima.
ZAKLJUČAK
Cjelokupni proces izrade web stranice i plasiranje na internetu je dosta složen proces koji zahtjeva jako dobru pripremu i izvedbu. Što je nužno ukoliko se želi ovim poslom baviti profesionalno.
Ugrubo cjelokupni proces se može podijeliti u 3 faze:
1. FAZA – Prikupljanje informacija i zadobivanje povjerenja klijenta, posla
2. FAZA – Izrada web stranice i SEO
3. FAZA – Promocija i marketing web stranice
Teško je odrediti koja je faza izrade web stranice najvažnija, jer svaka je ovisna o prethodnoj. Ako se početnu intervju ne obavi profesionalno moguće je da do izrade web stranice niti ne dođe. Ako predstavljanje bude profesionalno ali prikupljanje informacije može doći do velikih odstupanja od glavnog cilja te velikih gubitaka kako financijskih tako i vremenskih.
Izrada web stranice i SEO su manje više tehnički dio cijelog projekta koji može biti odrađen besprijekorno ako su svi parametri poznati i određeni. Tada je programeru posao bitno olakšan kada su svi zahtjevi jasni i postavljeni.
Zato još jednom treba istaknuti koliko je prva faza prikupljanja točnih informacija pa zatim i analiza i obrada istih bitna.
Promocija web stranice je danas nešto bez čega sama izrada web stranice ne znači baš ništa. U tom svemiru domena i web stranica na internetu bez promocije i adekvatnog marketinga sav trud i ulaganje u web stranicu pada u vodu.
Svaki projekt zahtjeva individualni pristup, smisao za dizajn, osjećaj za detalj te veliku intuitivnost te diplomacijsku vještinu u toku intervjua sa klijentom.
Web stranice su danas osnova vizualnog identiteta jedne tvrtke te su prerasle u nešto što se podrazumijeva. One služe kao izlog prema cijelom svijetu kojem se predstavlja proizvod ili usluga, a sve to sa mogućnošću dvosmjerne komunikacije, pa čak i direktne prodaje i narudžbe.